bereikbaarheidglane

Vragen over mobiele bereikbaarheid Glane

  Onze rondvraag tijdens de commissie Bestuur & Samenleving van 19-04-2016 Door de gezamenlijke inzet van inwoners van Glane zijn in dit kerkdorp inmiddels...
bestuivers

Uitstervingsgevaar bestuivers

Wie maakt zich momenteel niet bezorgd over de dalende stand van de bijen, hommels, vlinders en alle andere bestuivers. Als er geen bestuivers meer...
gemeentehuis

De Begroting 2016 als “Uur van de waarheid”

Op 10 november a.s. is de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Losser. Van 16.00 tot ca. 22.30 uur zullen alle politieke partijen...
hondenbelasting

Heeft hondenbelasting heffen de langste tijd gehad?

In 2013 heeft het gerechtshof van ’s Hertogenbosch geoordeeld dat gemeenten die hondenbelasting heffen ten behoeve van de algemene middelen het gelijkheidsbeginsel uit art...
roundup

Roundup ook in de gemeente Losser verboden.

Tijdens de gecombineerde commissievergadering op 16 juni jl. werd de definitieve kadernota 2016 – 2019 aangeboden. Hierin staat te lezen dat eind 2015 het...
< >

Samen voor Losser

SDGL & PvdA benaderen mens en maatschappij beiden op een positieve manier en vertrouwen erop dat mensen veel problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen; we willen de helpende hand reiken als dat eens niet lukt.

Actueel

bereikbaarheidglane

Vragen over mobiele bereikbaarheid Glane

  Onze rondvraag tijdens de commissie Bestuur & Samenleving van 19-04-2016 Door de gezamenlijke inzet van inwoners van Glane zijn in dit kerkdorp inmiddels...
bestuivers

Uitstervingsgevaar bestuivers

Wie maakt zich momenteel niet bezorgd over de dalende stand van de bijen, hommels, vlinders en alle andere bestuivers. Als er geen bestuivers meer...